Hình ảnh trước và sau khi cấy mỡ tự thân – Bs.Lương Ngọc

“Thật may mắn khi tôi có được cơ hội đồng hành, đóng góp một phần trong hành trình tìm đến chính mình nhưng hoàn hảo hơn của các bạn!”

Hình ảnh Khách hàng trước – sau cấy mỡ khuôn mặt

Hình ảnh Khách hàng trước – sau cấy mỡ ngực

Hình ảnh Khách hàng trước – sau cấy mỡ mông